^Back To Top
Get Adobe Flash player

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Radość i Nadzieja

 

Każda radość budzi w nas  pragnienie innej radości
(A.Camus)

 

Drodzy Państwo,

Stowarzyszenie „Radość i Nadzieja” jest organizacją, której głównym celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym oraz wspieranie zadań statutowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających integracji osób starszych i najuboższych ze społeczeństwem, wsparcie psychologiczne, rehabilitacyjne oraz materialne.

Nasze dotychczasowe działania mające na celu pomoc najuboższym na terenie dzielnicy Pogoń spotykają się z dużym zainteresowaniem. Docieramy do rodzin, które borykają się z problemem ubóstwa, uzależnień i in., nie są w stanie radzić sobie same w istniejących realiach lub też pomoc oferowana przez instytucje państwowe jest niewystarczająca. Bieda, złe warunki mieszkaniowe, niejednokrotnie głód i choroby powodują poczucie wykluczenia. Poprzez zbiórki ubrań, żywności, mebli itp., mamy możliwość udzielania realnej pomocy najbardziej potrzebującym.

Oprócz wyżej wymienionych działań planujemy w tym roku także rozszerzenie pomocy o doposażenie placówek Dziennego Domu Pomocy Społecznej w sprzęt i meble niezbędne do zapewnienia godnych warunków pobytu pensjonariuszy, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia rehabilitacyjne i masaże, zajęcia sportowe (głównie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych), stworzenie Centrum Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera i ich rodzin.

Wysoki i odpowiedni poziom naszych usług możliwy jest pod warunkiem współpracy ze specjalistami z dziedziny medycyny, psychologii, rehabilitacji, oraz osób prawdziwie zaangażowanych w pomoc.

Wszelkie działania wymagają jednak, oprócz zaangażowania osób uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, także wsparcia materialnego i finansowego.

Ze względu na fakt, że grupa osób potrzebujących naszej wspólnej pomocy stale się poszerza, chcielibyśmy nawiązać współpracę z osobami chcącymi wspomóc działania statutowe Stowarzyszenia  „Radość i Nadzieja” poprzez wsparcie finansowe i materialne. Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami będzie dla Państwa źródłem satysfakcji, a dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia – źródłem radości i nadziei na lepsze życie.


Władze stowarzyszenia:
Prezes Zarządu - Grażyna Smak
Wiceprezes Zarządu - Dominika Górska
Skarbnik - Bożena Okońska


Główne źródła finansowania Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i dotacji projektowej.