^Back To Top
Get Adobe Flash player

Kontakt

 

 

S T O W A R Z Y S Z E N I E

 

 

NA RZECZ OSÓB STARSZYCH


I POTRZEBUJĄCYCH

 

W SOSNOWCU, UL. ŻEROMSKIEGO 4B

tel. 32 2665432

 

 

R A D O Ś Ć  I  N A D Z I E J A”

 

KRS 0000465577

 

Wszystkich, którzy chcą wspierać nas w pracy

 

na rzecz osób starszych i potrzebujących,

 

ofiarować im trochę radości i nadziei na lepsze życie,

 

prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie „Radość i Nadzieja”

 

nr konta: 36 1300 0000 2543 6154 8859 0001

Meritum Bank ICB SA